تبلیغات
به دنیای علم و فناوری خوش آمدید - طرز ساخت لامپ سیار
تاریخ : یکشنبه 24 آبان 1394 | 11:07 ب.ظ | نویسنده : محمدحسین ندیمی دفرازی

توجه : هنگام کار با برق دقت و احتیاط را فراموش نکنید.!!!!!!!!!!!!!!

http://suherfe.blogfa.com

وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت لامپ سیار

لامپ - سیم روپوش دار تك رشته - فازمتر - دم باریك - سیم چین - دوشاخه معمولی - سرپیچ آویز

ابتدا دو سر سیم رابط را روپوش  برداری كنید. برای باز كردن انتهای سرپیچ آنرا با دست چپ بگیرید و با دست راست در جهت عكس حركت عقرب ههای ساعت بچرخانید.    

http://suherfe.blogfa.com

مطابق شکل زیر سر پیچ از هم جدا می شود. سرپیچ از سه قسمت تشكیل شده است:

الف ) قسمت بدنه كه به انتهای لامپ پیچ می شود.

ب ) قسمت میانی كه محل اتصال لامپ با سرسیم های رابط است و ترمینال ها در آن قرار دارند.

ج ) انتهای سر پیچ كه با پیچ شدن به قسمت بدنه ی سرپیچ كامل می شود.  

http://suherfe.blogfa.com

پس از جدا شدن بدنه از انتهای سرپیچ، قسمت میانی را از داخل انتهای سر پیچ جدا كنید  

http://suherfe.blogfa.com

سپس یك طرف سیم رابط را، كه قبلاً روپوش برداری شده است، از انتهای سرپیچ عبور دهید.و به وسیلهفازمتر پیچ های ترمینال قسمت میانی را، را باز كنید.  

پس از این كه سر سیم های رابط به اندازه ی كافی روپوش برداری شد، قسمت نوك سیم را قلع اندود كنید. چون این كار باعث استحكام سرسیم های رابط خواهد شد. سرسیم های رابط را در ترمینال های قسمت میانی وارد كنید. با پیچ گوشتی مناسب دوسو پیچ های ترمینال قسمت میانی سر پیچ رامحكم كنید. دقت كنید كه اگر بیش از اندازه پیچ ها سفت شود باعث قطع شدن سرسیم ها خواهد شد.

 http://suherfe.blogfa.com

پس از محكم شدن پیچ ترمینال ها، قسمت میانی سرپیچ رادرجای خودش قرار دهید.  

http://suherfe.blogfa.com

با قرار گرفتن قسمت میانی  سرپیچ در جای خودش، بدنه ی سرپیچ را به انتهای سرپیچ ببندید و قسمت بدنه ی سرپیچ را درجهت حركت عقربه های ساعت بچرخانید تا محكم شود. سپس دو شاخه را به سر دیگر سیم ببندید.  

http://suherfe.blogfa.com

بستن دو شاخه

با یك پیچ گوشتی دو سوی مناسب، پیچ بغل دو شاخه را باز كنید.  

http://suherfe.blogfa.com

پس از باز شدن پیچ، آ نرا از جای خودش خارج كنید، تا قسمت ترمینالها و بست رفع كشش آزاد شوند.  

http://suherfe.blogfa.com

دو شاخه از دو قسمت تشكیل می شود:

1 – قسمت بدنه ی خارجی و پیچ مربوطه

2 – قسمت میانی

قسمت میانی و اجزای آن:

الف) بدنه ی پلاستیكی عایق

ب) شاخك ها و پیچ های مربوطه

ج) بست رفع كشش و پیچ های مربوطه

با گرفتن یكی از شاخك های  دوشاخه، آنرا به طرف بیرون بكشید تا از جای خودش خارج شود .  

http://suherfe.blogfa.com

با یك پیچ گوشتی مناسب دو  عددپیچ بست رفع كشش را باز كنید.  

http://suherfe.blogfa.com

قبل از بستن سر سیم به ترمینال های دو شاخه، سیم را از سوراخ بدنه ی دوشاخه خارج كنید.    

 

با برداشتن قسمت میانی دو شاخه، سرسیم های رابط را از زیر بست رفع كشش عبور دهید تا اندازه ای كه روپوش كابل زیر بست رفع كشش قرار گیرد.  

http://suherfe.blogfa.com 

پس از قرار گرفتن سیم رابط  درجای خودش، پیچ های بست رفع كشش رامحكم كنید.  

http://suherfe.blogfa.com

بادم باریك سر سیم های رابط را، كه قلع اندود شده است، در ترمینالهای دو شاخه قرار می دهیم.

 

http://suherfe.blogfa.com http://suherfe.blogfa.com

پس از بستن لامپ به سرپیچ، لامپ سیار آماده و با زدن دوشاخه به پریز برق لامپ روشن می شود

http://suherfe.blogfa.com 
طبقه بندی: فناوری نهم،

  • قالب وبلاگ | قالب وبلاگ | بلاگ اسکای