تبلیغات
به دنیای علم و فناوری خوش آمدید - آشنایی با اسیدها - انواع اسید
تاریخ : یکشنبه 15 آذر 1394 | 11:08 ب.ظ | نویسنده : محمدحسین ندیمی دفرازی

شنایی با اسیدها

اَسید مأخوذ از كلمه یونانی اسیدوس در اصل به معنی ترشی است و دراصطلاح شیمی به هر جسم مركبی كه رنگ آبی تورنسل را سرخ رنگ كند و با بازها تركیب شود و تولید املاح كند، اطلاق می شود.اسید ها دارای هیدروژ‍ن هستند و در مجاورت فلزات هیدرو‍ژن خود را از دست می دهند و با فلز تولید ملح می كنند، اسید ها انواع گوناگونی دارند كه متعارف آن ها عبارتند از:

اسید ازتیک قابل تبلور ; جوهر سرکه. مایعی بیرنگ با بوی تند و گزنده و بسیار ترش مزه و سوزآور است .

اسید استیل دی فسفره ; که از اسید ارتواستیک مشتق شده است.

اسید استیل سالیسیلیک یا آسپیرین ; این جسم را از اثر انیدریداستیک روی اسید ارتوهیدرکسی بنزوئیک یا اسید سالیسیلیک بدست می آورند.

اسید برمیدریک ; که روی اجسام اشباع نشده ثابت میشود یا جانشین HO می گردد

اسید بنزلیک یا اسید دی فنیل هیدرکسی استیک ; این جسم از اثر پتاس الکلی روی دی ستن بدست می آید.

اسید بوریک ; یکی از مشتقات بور و بدون بو و بی مزه است .

اسید پارانیتروبنزوئیک ; این اسید را از اکسیداسیون پارانیتروتولوئن به دست می آورند و بعنوان جسم اکسیژن دهنده مخلوط سولفوکرمیک بکار میبرند.

اسید پیکریک یا اسید کاربازنیک یا تری نیتروفنل ; بصورت تبلورات تیغه مانند و یا منشوری زردرنگ و بی بو و بسیار تلخ می باشد. .

اسیدتارتریک ; بصورت تبلورات شفاف بسیار مقاوم است .

اسیدتانیک یا اسید دی گالیک یا اسید گالوتانیک یا تانن ; گرد سفید مایل به زرد، سبک با بوی مخصوص و مزه قابض است .

اسید تیمیک یا تیمول ; تیمول بصورت تبلورات درشت بیرنگ با بوی مخصوص است .

اسید دی فنیل استیک ; این جسم از احیاء اسید دی فنیل هیدرکسی استیک توسط اسید یدیدریک بدست می آید.

اسید دی فنیل هیدرکسی استیک ; جهت تهیه این جسم ابتدا باید بنزیل یا دی بنزوئیل که یک دی ستن است و از اکسیداسیون اسیلوئین مربوطه بدست می آید، تهیه کرد.

اسید دی متیل اکریلیک ; این جسم را از اثر هیپوکلریت سدیم ، روی اکسید دو میتیل بدست می آورند.

اسید سولفانیلیک ; این جسم را از گرم کردن سولفات اسید انیلین بدست می آورند.

اسید سولفوریک ; از اسیدهای اکسیژن دهنده و از اکسیدانهای صنعتی محسوب میشود.

اسید سیتریک ; بصورت تبلورات درشت ، بیرنگ، غیرشفاف ، بی بو، ترش مزه و مطبوع است.

اسید فسفریک یا اسید ارتوفسفریک ; یکی از مشتقات فسفر است .

اسید فنیک یا فنل یا بنزه اول یا اسید کاربولیک ; بصورت تبلورات سفید با بوی مشخص و مزه سوزان است.

اسید کاربونیک یا کاربونات ; اسیدی است ناپایدار که در حالت جوش به انیدرید و آب تبدیل میگردد.

اسید کارو یا اسید منوپرسولفوریک ; که از تجزیه پرسولفاتها یا اسید سولفوریک در سرما بدست می آید.

اسید کرومیک ; یکی از اسیدهای معدنی و از اکسیدانهای پرمصرف است و آنرا بحالت آزاد یا بصورت مخلوط بیکروماتهای قلیائی و اسید سولفوریک ممکن است بکار برد.

اسید کلریدریک ; یکی از مشتقات کلر است که بصورت گاز است.

اسید لاکتیک خالص; بصورت تبلورات سختی است که اگر چندصدم آب داشته باشد بصورت مایع شربتی بیرنگ، بی بو و بسیار ترش درمی آید که اسید لاکتیک افیسینال کدکس است .

اسید نیترو ; این جسم در بعضی موارد به عنوان معرف نیتراسیون بکار میرود.

اسید نیتریک ; یکی از اسیدهای معدنی است . خاصیت اکسیژن دهنده این اسید برحسب غلظت آن متغیراست . اسید هیپویدو; یکی از ترکیبات یُددار. این اسید روی اتصالهای مضاعف ثابت شده و تولید یدهیدرین می کند.

اسید یدیدریک ; یکی از ترکیبات یُددار. این اسید میتواند روی ترکیبات اشباع نشده ثابت شود و مانند سایر اسیدهای هالوژن دار ید، روی کربنی که هیدروژن آن کمتر است ثابت خواهد شد.

اسید ازتیک یکی از اکتشافات جابر بن حیان است. وی كه از مردم خراسان بود، ویكی از شاگردان حضرت امام جعفر صادق (ع) است.  از اکتشافات او علاوه بر اسید ازتیک (تیزآب)، تیزاب سلطانی و الکل است . وی چند فلز و شبه فلز را در زمان خود کشف کرد . در دوران رنسانس اروپا در حدود 300 رساله از جابر به زبان آلمانی چاپ و ترجمه شده که در کتابخانه های برلین و پاریس ضبط است.
طبقه بندی: فناوری نهم،

  • قالب وبلاگ | قالب وبلاگ | بلاگ اسکای